Kongresy

ORGANIZÁCIA KONGRESOV, KONFERENCIÍ A SEMINÁROV

 

·         organizácia kongresov, konferencií a seminárov
 
·         plánovanie rozpočtov
 
·         výber miesta a termínu konania
 
·         harmonogram príprav a realizácie
 
·         korešpondencia s účastníkmi
 
·         registrácia účastníkov
 
·         informačný systém
 
·         spracovanie a vedenie kongresových databáz 
 
·         návrh rozpočtu
 
·         zabezpečenie ubytovania
 
·         gastronomické služby – recepcie, bankety, pracovné obedy
 
·         premietacia technika
 
·         kancelárske služby
 
·         hostesky
 
·         turistické služby
 
·         sprievodné programy kongresu
 
·         organizácia sprievodných výstav
 
·         VIP servis
 
·         publicita kongresu
 
·         organizácia sponzoringu
 
·         návrh a tlač kongresových a reklamných materiálov
 
 

 

NAŠA ÚLOHA PRI ORGANIZÁCII  KONGRESU

 

Príprava predbežného rozpočtu
 
Rezervácia vhodných konferenčných priestorov
 
Rezervácia ubytovacích kapacít v mieste konania kongresu, príp. v jeho blízkom okolí
 
Pomoc pri vytvorení programového výboru
 
Pomoc pri zabezpečení sponzoringu
 
Vytvorenie a rozposlanie prvého a druhého oznámenia
 
Rozposlanie výzvy k zasielaniu  príspevkov
 
Vytvorenie finálneho programu, jeho vytlačenie a distribúcia účastníkom podujatia pri registrácii,
 
príp. jeho uverejnenie na webovej stránke podujatia
 
Príprava webovej stránky
 
Príprava spoločenského programu (spoločenské večery, sprievodné akcie)
 
Registrácia účastníkov
 
Registrácia príspevkov (prednášky, postery) a abstraktov
 
Menovky
 
Propagácia podujatia v tlači, príp. v rozhlase a v televízii
 
Zabezpečenie hostesiek
 
Zabezpečenie premietacej techniky a personálu
 
Zabezpečenie priestorov pre vystavujúce firmy a komunikácie s nimi
 
Vydanie zborníka abstraktov

Kontakt na organizátorov:

 

Ing. Jela Petrisková, PhD.  0905/ 74 77 78
 
       Ladislava Veselá         0915/ 83 58 90